Üldine elektrotehnika, Eesti Riiklik Klõpsa siia , et näha täielikku loendit! Üldine elektrotehnika, Eesti Riiklik Kirjastus 1954 | vanaraamat. ee
Ostukorv

Ostukorv on tühi

Teema: Elektro- ja raadiotehnika
Pealkiri: Üldine elektrotehnika
Autor(id): H. Esop, H. Hellam, R. Hollmann, H. Jänes, E. Kanasaar, A. Kroon, P. Plakk, E. Puusepp, H. Riikoja
Kujundaja: Villu Toots


Kirjastus: Eesti Riiklik Kirjastus
Linn: Tallinn
Aasta: 1954
Originaalkeel:
Lehekülgi: 950

Seisukord: normaalses seisukorras raamat

Mõõdud: 180 × 270 mm
Suurus: suures formaadis, kõvade kaantega

Sisu:
Raamat käsitleb kõiki üldise elektrotehnika küsimusi ning on mõeldud Tallinna Polütehnilise Instituudi üliõpilastele mitte-elektrikuile.


Sissejuhatus

ESIMENE OSA

ELEKTROTEHNIKA PÕHIALUSED

I Alalisvoolutehnika

Elektriallikad ja elektrivool
Ohmi seadus
Kirchhoffi seadused
Hargnevate võrkude vöolujaotuse arvutamise meetodeid
Kirchhoffi seaduste alusel koostatud võrrandite süsteem
Superponeerimismeetod
Ringvoolude meetod
Vooluallikate ühendamine järjestikku ja paralleelselt
Metallide elektrijuhtivus
Takistuse sõltuvus temperatuurist
Elektriline töö ja võimsus
Elektrivoolu soojuslik toime

II Elektriväli dielektrikus

Laetud keha elektriväli
Elektriline nihe ja dielektriline läbitavus
Tasapinnaliste ja silindriliste kondensaatorite mahtuvus
Kondensaatorite ühendamine paralleelselt ja järjestikku
Kondensaatori laadimine ja tühjendamine
Elektrivälja energia
Dielektriku elektriline tugevus

III Elektromagnetism

Elektrivoolu magnetväli
Magnetvälja tugevus ja tihedus
Magnetvoog
Magnetvälja ja voolust läbitava juhtme vastastikune mõju
Magneetimisergutuse seadus
Voolust läbitavate juhtmete vahel avalduv mehaaniline jõud
Ferromagnetiline keskkond
Magnetringi seadused ja magnetringi arvutamine
Püsivmagnetid
Elektromagnetiline induktsioon
Lenzi juhis
Induktiivsus ja vastastikune induktiivsus
Voolu muutumine induktiivsust omavas vooluringis
Magnetvälja energia
Elektromagneti tõstejõud
Põörisvoolud ja rauaskaod

IV Vahelduvvool

Vahelduvvoolu tekitamine
Vahelduvpinge ja -voolu graafi­line kujutamine, vahelduvvoolu sagedusriba ulatus
Vahelduvpinge ja -voolu suurusi
Keskväärtus
Efekti väärtus
Faasinihe ja näivtakistus
Siinuseliselt muutuvate suuruste kujutamine diagrammvektoreina
Tegev-, induktiiv- ja mahtuvustakistus
Oomtaldstus ja tegevtakistus
Induktiivtakistus
Mahtuvustakistus
Takistuste ühendamisviise ja näivtakistus
Pingeresonants
Vooluresonants
Vahelduvvoolu võimsus ja võimsustegur
Võnkeringid
Raudsüdamikuga pool vahelduvvooluringis
Siinuseliselt muutuvate suurustekäsitlemine kompleksarvude abil
Ohmi ja Kirchhoffi seadused komplekskujul
Vahelduvvoolu võimsus komplekskujul
Näiteid sümboolse meetodi rakendamisest
Mitmefaasilisi vahelduvvoolu süsteeme
Sümmeetriline kolmefaasiline süsteeme
Tähtühendus
Kolmnurkühendus
Tarbijate ühendamine kolmefaasilise süsteemiga
Pöördvälja tekkimine
Elektrimõõtmine
Absoluutne praktiline elektromagnetiline mõõdusüsteem
Mõõteriistade liigitus
Magnetelektrilised
Elektromagnetilised
Elektrodünaamilised
Ferrodünaamilised
Termoelektrilised
Mõõteriistad alaldajaga
Induktsioonsüsteemilised
Vibratsioonsüsteemilised
Mõõteriistadel olevad tähised
Voolu mõõtrrrne
Pinge mõõtmine
Võimsuse ja töö mõõtmine
Alalisvoolu
Ühefaasilise vahelduvvoolu
KolmefaasHise
Neljajuhtmelise süsteemi
Reaktiivse võimsuse ja reaktiivse töö mõõtmine
Takistuse mõõtmine
Voltampermeetri meetod
Sillameetod
Ühe voltmeetri meetod
Asendusmeetod
Voolude võrdlemise meetod
Mõõtmine kompensatsioonimeetodil
Maandustakistuse mõõtmine
Mõõtmine KohlrauschM sillaga
Mõõtmine Kapljanski sillaga
Mõõtmine meggeriga
Mõõtmine kompensatsioonimeetod
Elektrivõrgu isolatsiooni seisukorra kontrollimine
Isolatsioonitakistuse mõõtmine megaoommeetriga
Isolatsioonitakistuse mõõtmine voltmeetri abil
Pingestanud kolmefaasilise ma-dalpingevõrgu isolatsioonitakistuse mõõtmine
Mitteelektriliste suuruste mõõtmine elektrilisel teel
Mehaanilise jõu mõõtmise meetod
Piesoelektriline meetod
Vedelikkude dielektrilise läbitavuse meetod
Magnetelastne meetod
Eritakistuse muutumise meetod
Elektroelastsete deformatsioonide meetod
Kontakttakistuse meetod
Induktiivne meetod
Mahtuvuslik meetod
Mõõtmisvead
Üksikmõõtmise vead
Juhuslikud vead

VI Elektrotehnilised materjalid

Isoleermaterjalid
Magnetilised materjalid
Elektrijuhid

VII Keemilised elektrienergia allikad

Põhimõisteid
Elektrokeemiline süsteem
Keemiliste vooluallikate tühjendamine ja polarisatsioon
Keemiliste vooluallikate liigitelu
Mahutavus
Vooluallika energia ja võimsus
Laadimine
Iga ja hooldamine
Tagastus
Isetühjenemine
Patarei
Temperatuuri mõju
Galvaani elemendid ja patareid
Mangaansüsteemilised elemendid ja patareid
Mangaanõhksüsteemilised elemendid
Galvaani elementide ja patareide tähistamine
Galvaani elementide ja patareide ekspluatatsioon
Vaskoksüüdelemendid
Öhksüsteemilised elemendid
Leelisakumulaatorid
Leelisakude elektrokeemiline süsteem
Kadmiumnikkelakumulaator
Raudnikkelakumulaator
Leelisakude ja -akupatareide tüüpe
Leelisakude laadimine
Leelisakude tühjendamine
Leelisakude elektromotoorne jõud
Leelisakude sisetakistus
Leelisakude pinge
Leelisakude mahutavus
Leelisakude võimsus ja energia
Leelisakude tagastus
Leelisakude isetühjenemine
Leelisakude iga
Leelisakupatareide ruumid ja paigaldamine
Leelisakude elektrolüüt
Leelisakude ekspluatatsioon
Mittekasutatavate leelisakude säilitamine
Leelisakude hooldamine
Tinaakumulaatorid
Tinaakude elektrokeemiline süsteem
Tinaakumulaatori ehitus
Tinaakude ja akupatareide tüüpe
Tinaakude sisetakištus
Tinaakude pinge
Tinaaku mahutavus
Tinaakude tagastus ja isetühjenemine
Tinaakude iga
Tinaakude elektrolüüt
Tinaakude laadimine
Tinaakude tühjendamine
Tinaakupatareide ruumid ja paigaldamine
Mittekasutatavate tinaakude säilitamine
Tinaakude rikkeid ja hooldamine

TEINE OSA. ELEKTRIMASINAD

VIII Transformaatorid

Transformaatori otstarve, töötamispõhimõte ja tähtsus
Tegeliku trafo tühijooks
Trafo koormamine
Trafo aseskeem
Trafo käod ja kasutegur
Tühijooksu- ja lühisekatse
Trafo, lühispinge
Pingemuutus ja väliskarakteristik
Pinge reguleerimine
Kolmefaasilised trafod
Paralleeltöö
Ehitus ja jahutus
Autotransformaatorid
Entrafod
Mõõtetrafod

IX Asünkroonmasinad

Ülesanne, ehitus ja töötamispõhimõte
Pöörlev magnetväli ja selle tekitamine
Mähised
Indutseeritavad elektromotoorsed jõud, libistus ja vool
Vektor- ja ringdiagramm
Aseskeem
Energiabilanss
Pöördemoment
Lühisrootoriga asünkroonmootor
Käivitamine
Pöörlemiskiiruse reguleerimine
Käod, kasutegur ja võimsustegur
Ühefaasiline asünkroonmootor
Asünkroonmootorite konstruktsioon
Asünkroonmasin generaatorina
Pöördtrafo

X Sünkroonmasinad

Ülesanne, ehitus ja töötamise põhimõte
Sünkroongeneraatori mähised ja indutseeritav elektromoioorne jõud
Ideaalse Sünkroongeneraatori vektordiagramm
Tegeliku Sünkroongeneraatorivektordiagramm
Sünkroongeneraatori karakteristikud
Sünkroongeneraatori pöördemoment
Sünkroongeneraatorite paralleeltöö
Sünkroongeneraatori käod, kasutegur ja jahutus
Sünkroongeneraatorite ehitus NSV Liidus
Sünkroonmasin mootorina
Sünkroonmootori pöördemoment ja vektordiagramm
Sünkroonmootor ebavõimsuse generaatorina
Sünkroonmootorite käsutamine

XI Alalisvoolumasinad

Alalisvoolumasina töötamispõhimõte ja ehitus
Ankrumähised
Alalisvoolumasina ankrureaktsioon
Kommuteerimine
Alalisvoolumasina põhivõrrandid
Alalisvoolumasin generaatorina
Alalisvoolugeneraatorite paralleeltöö
Alalisvoolumasin mootorina
Alalisvoolumootori käivitamine ja pöörlemiskiiruse reguleerimine
Alalisvoolumasina käod ja kasutegur
Alalisvoolumasinate ehitus NSV Liidus
Elektromehaanilised voolumuundajad

XII Vahelduvvoolu-kommutaatormootorid

Ühefaasiline peavoolumootor
Repulsioonmootor
Kolmefaasilne peavoolumootor
Kolmefaasiline haruvoolumootor

KOLMAS OSA

ELEKTRIENERGIA TOOTMINE JA JAOTAMINE

XIII Elektrijaamad

Jõujaamad
Soojuslikud jõujaamad
Veejõujaamad
Tuulejõujaamad
Jõujaama koormus
Jaotusseadmed
Automaatne liigvoolukaitse
Lahklülitid
Võimsuslülitid
Vähese õliga võimsuslülitid
Õlita võimsuslülitid
Ise gaasi tekitavad lülitid
Trafoalajaamad
Väikealajaamad
Kioskalajaamad
Rajoojiialajaamad
Vabaõhualajaamad
Elektrijaamade ehitamise areng Nõukogude Liidus

XIV Elektrivõrgud

Alalisvooluvõrkude elektriline arvutus
Juhtmete soojenemine
Pingelangu arvutamine ühest otsast toidetava liini puhul
Pingelangu arvutamine kahest otsast toidetava liini puhul
Vahelduvvooluvõrkude elektriline arvutus
Aktiivtakistus
Induktiivtakistus
Mahtuvuslik juhtivus
Pingemuutuse määramine vahelduvvooluvõrkudes
Raudjuhtmetega liini arvutamine
Võimsuskadu
Võrgupinge reguleerimine
Energia jaotamine
Energiasüsteemid
Elektrienergia ülekandmine suurtele kaugustele
Elektrienergia ülekandmine alalisvooluga
Õhuliinid
Vaskjuhtmed
Alumiiniumjuhtmed
Terasjuhtmed
Terasalumiiniumjuhtmed
Aldreijuhtmed
Pronksjuhtmed
Liiniisolaatorid
Juhtmete kande- ja kinnitusvahendid
Õhuliini mastid
Kandemastid
Ankrumastid
Nurkmastid
Kaabelliinid
Kaablid

XV Tööstuslike käitiste elektrienergiaga varustamine

Üldalused
Energiaallikad ja tootmisviisid
Energiajaotamine või kV pingel
Kommutatsioonipunkt
Toitmine magistraalist
Uksikmagistraal reservmagistraaliga
Ringmägistraal
Kahest otsast toidetav magistraal
Läbivad kaksikmagistraalid
Läbivad magistraalid üldise reservmagistraaliga
Varjatud reserviga läbivad magistraalid
Tsehhialajaamad
Eraldiseisvad alajaamad
Tsehhisisesed alajaamad
Komplekssed alajaamad
Sisseehitatud alajaamad
Juurdeehitatud alajaamad
Energia jaotamine jaotussüsteemi teises astmes
Kasutatavad pinged
Voolu lügid
Jaotusvõrgu skeemid
Toite reserveerimine
Jaotusseadmed
Madalpinge-jõuvõrkude paigalgaldamine
Juhtmete paigaldamine
Lattjuhtmete paigaldamine
Kaablite paigaldamine
Tõste- ja transpordiseadmete toiteliinid
Juhtmed kohamuutlikele tarbijaile
Jõuvõrgu plaan
Madalpinge-jõuvõrkude arvutusalused
Juhtmete ristlõike valik
Jõuvõrkude elektriline kaitsmine
Pinge- ja võimsuskadu
Mehaaniline vastupidavus
Jõuvõrkude maandamine ja nullimine
Valgustuse süsteemid ja liigid
Avariivalgustus töö jätkamiseks
Avariivalgustus inimeste evakueerimiseks
Valgustusvõrgu pinged ja toiteallikad
Valgustusvõrkude kujundamine
Üldvalgustuse võrgud
Kohaliku valgustuse võrgud
Avariivalgustuse võrgud
Maskeerimisvalgustus
Välisvalgustus
Maandamine ja nullimine valgustusvõrkudes
Valgustusvõrkude arvutamine
Lähteandmed
Ristlõike määramine
Nulljuhtme valik
Valgustusvõrkude paigaldamine
Valgustusvõrgu plaan

XVI Elektrienergia jaotamine linnades ja rajoonikeskustes

Toiteallikad, kõrge- ja madalpingevõrgud
Tänavvalgustusvõrgud
Majaühendused
Elektrienergia jaotamine elu- ja kommunaalhoonetes
Elektriseadme paigaldamine
Installatsioonimaterjalid
Juhtmed
Torud juhtmeile
Lülitid
Pistikseadised
Lambipesad
Kaitsmed
Väikekaitselülitid
Esmaabi õnnetuste puhul

XVII Elektervalgustus

Inimsilma omadusi
Silma tundlikkus valgushulga suhtes
Nägemisteravus
Tajumiskiirus
Kontrastsus
Värvuse nägemine
Valgustehnilised suurused ja ühikud
Valgusvoog
Valgustugevus
Valgustustihedus
Valgustihedus
Heledus
Läbilasketegur
Absorbtsioonitegur
Päevavalgus
Hõõglambid
Hõõglambid
Kodumaiste lampide sortiment
Lambi majanduslikkus
Valguse spektraalne koostis
Hõõglambi areng, edasiarenemise võimalusi
Gaaslahenduslambid
Aatomite valguskiirgus
Gaasi elektriline ergastamine
Naatriumiauru-lamp
Elavhõbedaauruambid
Naatriumi- ja elavhõbedaaurulampide puudusi
Reklaamvalgustustorud
Reklaamvalgustustoru toitepinge ja võimsustarvitus
Luminestsentslambid
Lampide kirjeldus
Abiseadmed
Kondensaatorid
Huumlambid
Leeklambid
Valgustid
Valgustustehnika
Valgustite kasutusotstarve
Valgustustihedus
Varjude olemasolu
Valguse värvus
Kunstliku valgustuse normimine NSV Liidus
Ruumivalgustuse projekteerimise alused
Ruumivalgustuse projekteerimine kasutegurimeetodil
Valgustehnika areng NSV Liidus

NELJAS OSA TÖÖSTUSLIK ELEKTROONIKA

XVIII Vahelduvvoolu alaldamine ja pooljuhtivad ventiilid
Alaldamise põhimõte ja ventiilide klassifikatsioon
Ühefaasiline poollainealaldaja
Ühefaasiline täislainealaldaja
Mitmefaasilised alaldajad
Alaldatud voolu pulsatsioon ja filtrid
Alaldajat iseloomustavaid suurusi
Pooljuhtventiilid
Gasotronid
Tiratronid ja nende rakendusi
Elavhõbekatood-ventiilid

VIIES OSA

ELEKTRIAJAMID JA AUTOMATISEERIMINE

XXI Elektriajamid

Põhimõisted
Elektriajami dünaamika alused
Eektriajami töötamise iseloom
Elektriajami liikumise seadused
Staatiliste pöördemomentide taandamine
Ülesjooksuaja määramine
Elektrienergiakaod elektrimootoreis käivitamisel
Elektriajami pöörlemiskiiruse valik
Üleminekunähtused
Elektrimootorite mehaanilised omadused
AlaKsvoolu-haruvoolumootor
Alalisvoolu-peavoolumootor
Alalisvoolu-kompaundmootorid
Alalisvoolumootorite pöörlemiskiiruse reguleerimine
Süsteem generaator-mootor
Asünkroonmootorid
Vahelduvvoolu-kommutaator-mootorid
Sünkroonmootorid
Elektrimootori valiku põhialused
Kaitseviisi valik
Tüübi valik
Võimsuse valik
Elektrimootorite soojenemine
Elektrimootorite võimsuse määramine
Elektrimootorite käivitamise viise
Mitteautomaatne käivitamine
Automaatne käivitamine
Kiiruse püsivus ja sünkroniseerimine
Ioon-elektronseadmed

XXII Automatiseerimine

Automaatne ja telemehaaniline süsteem
Automaatika põhielemendid
Skeemide joonestamine ja aparatuurielementide tingmärgid
Automaatne kontrollimine
Automaatne juhtimine
Automaatne reguleerimine
Tootmisprotsesside kompleksne automatiseerimine

KUUES OSA

ELEKTERTRANSPORT

XXIII Elektervedu

Elektriveokite liigitus
Elekterveo paremused
Toitesüsteem
Kontaktvõrgu vooluliik ja pinge
Mootorite tüübid
Kiiruse reguleerimine
Juhtimislülitused ja -süsteemid
Elekterveo projekteerimise alused
Raudteede liigitus
Magistraalraudteede elektrivedurid
Mootorvagunid
Tööstusvedurid
Kaevandusvedurid
Tramm (tänavraudtee)
Trolleibuss
Elektritraktor
Akuelektrivedur
Veokid elektrilise transmissiooniga

XXIV Elektrilised tõste- ja transpordi­masinad

Tõste- ja transpordimasinaelektriajami valik
Tõste- ja transpordimasinate elektriga varustamine
Elektrifitseeritud seadmeid tõste- ja transpordimasinais
Elektrivintsid ja -talid
Elektriköistransport ja -köisteed
Elektrikraanad
Elektritõstukid
Elektrikonveierid
Elektriekskavaatorid

SEITSMES OSA

ELEKTROTEHNOLOOGIA

XXV Elektrisoojendusriistad, -kütteseadmed ja katlad

Elektrisoojendusriistade küttekehad
Ruumide soojendamine
Elektrikeeduaparaadid
Muud soojendusriistad
Elektrikatlad

XXVI Elekterkeevitus

Kaarkeevitamine
Keevitamise vooluallikad
Takistuskeevitamine
Põkk-keevitamine
Punktkeevitusmasinad
Joonkeevitamine
Elekterkeevitus NSV Liidus

XXVII Tööstuslikud elektriahjud

Elektriahjude liigitus
Elektrikaar-ahjud
Madalsagedus-induktsioonahjud
Kõrgsagedusinduktsioonahjud
Takistusahjud
Pealispinna kuumutamine kõrgsagedusliku vooluga
Puidu kuivatamine kõrgsageduslikus elektriväljas
Kõrgsagedusliku elektrivälja teisi tööstuslikke rakendusi

KAHEKSAS OSA ELEKTROKEEMIA

XXVIII Galvanotehnika

Elektrolüüt, ioonid, dissotsiatsioon
Metallide potentsiaalirida
Faraday seadused
Potentsiaalirea rakendamine praktikas
Vanni pinge
Voolutihedus-potentsiaali karakteristikud
Voolu ebaühtlane tihedus elekt­rolüüdis ja kasutegur voolujärgi
Sadestise kaalu, paksuse, sadestumise aja ja elektrolüüdi temperatuuri tõusu arvutamine
Sadestis
Galvaniseerimisruumid
Galvaniseerimisseadmete toide
Galvaniseerimisvannid
Vanni armatuur
Massilise ja automaatse galvaniseerimise seadmed
Esemete ettevalmistamine pinna galvaaniliseks katmiseks
Vasetamine
Nikeldamine
Kroomimine
Tsinkimine
Hõbetamine
Galvanoplastika

XXIX Elektrometallurgia

Metallide rafineerimine nende soolade vesilahustest
Sulandite elektrolüüs
Alumiiniumi tootmine
Magneesiumi tootmine
Mittemetalsete ainete elektrokeemiline tootmine

ÜHEKSAS OSA

ELEKTERSIDE

XXX Lülituselemendid

Määratlus ja liigitelu
Vooluringide sulgemisel ja ava­misel esinevad protsessid
Sädemekustutusseadised
Avanemise protsessi kiirendavad seadised
Sildavad seadised
Kontaktsüsteemid
Kontaktsüsteemide toime vooluringile
Kontaktsüsteemi tegutsemist mõjutavad tegurid
Kontaktsüsteemide liigjtelu
Välksevõimsuslikud kontaktsüsteemid
Võimsuskontaktsüsteemid
Põhiandmed kontaktsüsteemide kohta
Sünkroonsidestus ja jälgivajam
Mehaanilised lülitamisseadised
Lihttoimega käsitsitegutsevad mehaanilised lülitamisseadised
Surulülitid
Vinnaklülitid
Pöördlülitid
Tõmbelülitid
Pistelülitid
Liittoimega käsitsitegutsevad mehaanilised lülitamisseadised
Automaatsed mehaanilised lülitamisseadised
Releed
Üldmõisted
Elektromagnetilised releed
Neutraalsed releed
Polariseeritud releed
Viitreleed
Aegreleed
Termorelee
Tugevvoolukontaktidega releed
Vahelduvvoolureleed
Signaalseadised
Akustilised signaalseadised
Alalisvoolukõlistid
Vahelduvvoolukõlistid
Kõristid
Sumistid
Elektripasunad
Vahelduvvoolu-elektripasunad
Elektrisireenid
Optilised Signaalseadised
Üksikmärgulised optilised signaalseadised
Signaallambid
Signaalklapid
Vilgutid ehk blinkerid
Näitemärgid
Mitmemärgulised optilised
Signaalseadised
Numbrikud
Signaalvalgustid
Osutajad
Registreerivad Signaalseadised
Jaotajad
Sammjaotajad
Mootorajamiga jaotajad
Peatatavate harjadega, mootorajamiga jaotajad
Pidevalt liikuvate harjadega, mootorajamiga jaotajad
Startstoppjaotajad
Releejaotaja
Abiseadised ja toiteallikad
Tegevtakistid
Paispoolid
Kondensaatorid
Transformaatorid ja muundajad
Väntinduktor
Loendajad
Kaitsmed
Elektrikellad

XXXI Lülitused

Elektriskeemid
Põhimõtte- ehk printsiipskeem
Montaažiskeemid
Paigaldusskeemid
Tüüpilisi elektersidelülituste sõlmi
Releelülitused ja nende liigitelu
Viitlülitused
Signaalide eristamine impulsside omaduslike tunnuste abil
Kood
Talitlus- ja jõudevoolulülitus
Relee isehoidumine
Impulssgeneraatorid
Põhi- ja tähelepanusignaal
Mittevastavusesignaalid
Tagasi- ja kontrollsignaal
Liinirikete signaliseerimine
Põhisignaalide eristamine
Releelülituste teooria

XXXII Telegraafiside

Üldmõisted
Määratlus ja areng
Liigitelu
Telegraafikoodid
Telegrafeerimiskiirus
Moonutused
Telegraafiaparaadid
Morse aparaat
Automaat-telegraafiaparaadid
Tähtitrükkivad telegraafiaparaadid
Bodoo telegraafiaparaat
Startstopp-telegraafiaparaadid
Võimsad nõukogude telegraafiaparaadid
Telegraafilülitused ja -seadmed
Telegraafitranslatsioon
Abonementtelegraaf
Kesktelegraafijaamad

XXXIII Telefoniside

Üldmõisted
Akustika põhimõisted
Telefoniside põhimõte
Mikrofon
Kuuldetoru
Mikrotelefon
Telefonilise kõneluse lülitusi
Telefoniaparaadid
Kohalikpatarei-telefoniaparaat
Keskpatarei-telefoniaparaadid
Automaattelefoniaparaadid
Telefoniaparaatide ehitus ja eriotstarbelised aparaadid
Kõnekohtade vahetu kokkuühendamine ja valikkutsung
Kõnekohtade vahetu kokkuühendamine
Suurema arvu kõnekohtadega seade
Valikkutsung
Selektorside
Juhtmevalija-aparaadid
Üldmõisted telefonijaamadest
Telefonijaamade otstarve ja sisustus
Peajaotaja
Käsitelefoni]aama kommutaatorid
Paljusväli
Käsitelefonijaamad
Kohalikpatarei-telefonijaamad
Keskpatarei-telefonijaamad
Automaattelefonijaamad
Automaattelefonijaamade areng
Otstarve
Automaattelefonijaamade tegutsemispõhimõte
Automaattelefonijaamade mahutavuse laiendamine
Koormus ja organite arv
Kaksikeelvalimine
Automaattelefonijaama põhimõtteskeem
Sammusüsteemiline automaattelefonijaam ATC-
Masinsüsteemiline automaattelefonijaam
Eriliiki automaattelefonijaamad
Eriotstarbelised telefonijaamad
Nöörideta kommutaatorid
Komrnutaatorid admimstratiivtootmistelefoniside jaoks
Asutuse- ehk kodutelefonijaamad
Kaugtelefonijaamad
Tellimissüsteemiline kaugjaam
Viibimatusüsteemiline kaugjaam
Kürsiisteemiline kaugjaam
Kombineeritudsüsteemiline kaugjaam
Ühendusliinid

XXXIV Elektersignalisatsioon

Üldmõisted ja liigitelu
Alarmisignalisatsioonid
Tuletõrjesignalisatsioon
Kaitsesignalisatsioon
Kürabisignalisatsioon
Hädasignalisatsioon
Avariisignalisatsioon
Üldrakenduslikud tootmissignalisatsioonid
Kutsungisignalisatsioon
Teadustussignalisatsioon
Otsingusignalisatsioon
Kontrollsignalisatsioonid
Abisignalisatsioon
Tootmisharude signalisatsioonid
Transpordi- ehk liiklussignalisatsioonid
Raudteesignalisatsioon
Tänavliiklussignalisatsioon
Trammiliiklussignalisatsioonid
Kaevandussignalisatsioonid
Laevasignalisatsioonid
Masinaehitustööstuse tootmissignalisatsioonid
Telemehaanika
Kaugmõõtmine
Lähitegevusega ehk amplituudisüsteemid
Kaugtegevusega ehk impulsi- ja sagedussüsteemid
Kaugjuhtimine
Paljukanalilised süsteemid
Vähekanalilised süsteemid

XXXV Sideliinid ja kaugside

Sideliinid ja -võrgud
Õhuliinid
Kaabelliinid
Kohaliksidevõrgud
Kaugsidevõrgud
Sidendite elektrilised omadused
Telefoniside kauguse suurendamine
Sidendite tihendamine
Kõrgsagedus-telefoniside
Sagedustelegraafiside
Fototelegraafiside
Tähestikuline sisunäitaja


Teine, ümbertöötatud trükk

Märksõnad:
elektrotehnika
kõrgkooliõpikud

Hind: - Hetkel on otsas*

*Loe lähemalt ootenimekirja lisamise võimaluse kohta.

Teema Elektro- ja raadiotehnika alla viimati lisatud:

Kaupo Varandi, Grammofonid ja võimendid,
Valgus, 1983, hind: 5,00 eurot

Mihhail Rumjantsev, Taskuraadiod,
Valgus, 1967, hind: 3,50 eurot

Eduard Alt, Eduard Jakoobi, Raadiokorrastaja käsiraamat,
Eesti Riiklik Kirjastus, 1960, hind: 7,00 eurot

Arnold Isotamm, Raadiovastuvõtuseadmed,
Valgus, 1968, hind: 5,00 eurot

Sulev Lukk, Tööõpetus IV-VI klassile. Elektrotehnilised tööd,
Valgus, 1988, hind: 4,00 eurot

Juri Otrjašenkov, Automaatika ja elektroonika aabits,
Valgus, 1971, hind: 8,00 eurot

Heiki Kallas, Teolan Tomson, Raadioamatööri teatmik,
Valgus, 1982, hind: 4,50 eurot

H. Tiismus, J. Lootus, R. Lahtmets, Elektriajamite juhtimine,
Valgus, 1976, hind: 7,00 eurot

Aleksandr Plonski, Kuidas inimene taltsutas laine,
Eesti Raamat, 1964, hind: 4,00 eurot

Heino Pedusaar, Helitehnika kodus,
Valgus, 1982, hind: 3,00 eurotElektro- ja raadiotehnika all on 214 raamatut. Klõpsa siia, et näha täielikku loendit!
Üldine elektrotehnika, Eesti Riiklik Kirjastus 1954 | vanaraamat.ee
Üldine elektrotehnika, Eesti Riiklik Kirjastus 1954 | vanaraamat.ee
Üldine elektrotehnika, Eesti Riiklik Kirjastus 1954 | vanaraamat.ee
Üldine elektrotehnika, Eesti Riiklik Kirjastus 1954 | vanaraamat.ee
Üldine elektrotehnika, Eesti Riiklik Kirjastus 1954 | vanaraamat.ee

Kasutatud raamatud
Alates 1999. aastast järjest täienenud raamatukataloog sisaldab täna üht Eesti kõige hoolikamalt valitud, sisukaimat kollektsiooni, mis pakub raamatusõpradele ehedaimat lugemisrõõmu.

Üle 35 000 väljaande
Kui tüüpilises raamatupoes on tavapäraselt müügil umbes 3000 raamatut, siis Vanaraamat pakub lugejaile suuremat valikut, sest müüme kasutatud raamatuid erinevatest kümnenditest.

Üheskoos lugejatega
Kataloogi täiendamisel oleme eelkõige lähtunud  huvipakkuvatest väljaannetest. Võimalik on raamatuid osta veebilehe kaudu ja plaan on pakkuda edaspidi veelgi lisaks võõrkeelset kirjandust.

Kontaktandmed
Biblio OÜ, reg.nr. 10598332,
Raamatupood: Riia 5, Tartu, 51010 Eesti
Veebikataloog: www.vanaraamat.ee
Kontakttelefon (+372) 7 341 901
E-mail: 


www.vanaraamat.ee © 2020 Biblio OÜ » Kasutatud raamatud